Členské příspěvky na rok 2019

Výbor fotbalového oddílu rozhodl, že výše členských příspěvků zůstává i pro rok 2019 stejná. K navýšení dojde pouze u některých mládežnických věkových kategorií vlivem sjednocení pravidel a zrušením výjimek, které pozbyly smyslu. Výše příspěvků pro jednotlivé skupiny je uvedena v následující tabulce. V tabulce je uvedena celková částka příspěvků – tedy členský příspěvek TJ Zruč i oddílová část dohromady.

Ročníky 2001 a mladší    1 000,00 Kč
Muži    2 000,00 Kč
Garda B    1 000,00 Kč
Garda A    1 000,00 Kč
Pracující       500,00 Kč
TM    – Kč
Důchodci (60+)       100,00 Kč
  • Termín splatnosti příspěvků je 31.3.2019. Letos bude uplatněna nulová tolerance – tzn. že členům, kteří nebudou mít ve stanovený termín uhrazené příspěvky, nebude umožněno účastnit se tréninků a zápasů do doby, než dlužnou částku uhradí.
  • Členové ročníku 2001 a mladší mohou příspěvky zaplatit ve dvou splátkách. První část je splatná 30.3.2018 a je ve výši 500,- Kč. Druhá část je splatná 30.9.2019 a je rovněž ve výši 500,- Kč.
  • Stará garda B = členové, kteří aktivně nastupují za družstvo staré gardy B a zároveň nenastupují za žádné jiné soutěžní družstvo (nanejvýš účast v jednom soutěžním utkání).
  • Stará garda A = členové, kteří nenastupují za žádný jiné družstvo.
  • Pracující = členové, kteří prokazatelně vykonávají pro oddíl činnost jako trenéři, asistenti, vedoucí, členové výboru, správci apod. Výše členského příspěvku se vztahuje i na jejich děti.
  • TM = trenéři mládeže, tzn. družstva U-19 a níže

Výbor fotbalového oddílu

29.11.2018

Share:

Author: Richard Polák

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *