DOWNLOAD

Dokumenty ke stažení…

Pozor! Přihláška musí být vytisknuta oboustranně!


Prohlášení o zdravotní způsobilosti se vyplňuje každoročně – nesmí být starší, než 12 měsíců!Nemusí povinně podepsat všichni členové. Kdo nebude mít podepsáno, nesmí se ale objevit na jakýchkoli propagačních materiálech TJ Zruč!


Pro vedoucí a trenéry:

Musí mít u sebe vždy vedoucí mužstev. Týmy hrající soutěže OFS Plzeň-město jsou povinny předkládat listinu hráčů před zápasem rozhodčímu!